logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Tepelné vlastnosti opláštenia haly


Vynikajúce tepelné vlastnosti opláštenia sú hlavnou výhodou jedinečného systému opláštenia sendvičovými panelmi pre montované oceľové haly. Izolačné panely majú v súčasnosti najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti zo všetkých izolačných systémov na trhu priemyselných budov.

Tepelná vodivosť vyjadruje, koľko tepla prejde 1 metrom stavebného materiálu za jednu hodinu, keď je teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom 1 Kelvin. Sendvičové panely, ktoré používame na opláštenie oceľových konštrukcií, dosahujú hodnoty 0,022 W/mK vďaka jedinečnému systému vonkajšej parozábrany s polyuretánovým jadrom s uzavretými bunkami.

PUR pena a jej tepelné vlastnosti

PUR pena dosahuje rovnaké hodnoty tepelnej izolácie ako polystyrén s dvojitou hrúbkou.

Ďalšou výhodou izolačného plášťa je zamedzenie vzniku tepelných mostov vďaka jednotnej hrúbke opláštenia haly a jednotnej tepelnej izolácii vnútorného a vonkajšieho plášťa. Tepelné mosty sú miesta v stavebnej konštrukcii, cez ktoré uniká teplo a stáva sa príčinou poškodenia budovy. Tieto miesta sú chladné a množia sa v nich baktérie a plesne. V priemyselnej hale to treba starostlivo sledovať a predchádzať tomu, pretože to môže viesť k poškodeniu budovy, značným tepelným stratám a zvýšeným nákladom na prevádzku haly. Vďaka jedinečnému systému opláštenia so zaklapávacími zámkami sa v hale zamedzí vzniku tepelných mostov, čo je riziko, ktoré je pravdepodobnejšie pri skladanom opláštení alebo nesprávnej montáži takéhoto skladaného opláštenia.

Sendvičové panely zabraňujú vzniku vlhkých priestorov, v ktorých by sa mohli šíriť huby a pleseň. Zvýšená vlhkosť môže viesť aj k poškodeniu mrazom, korózii alebo rozmerovým zmenám. Aj tieto negatíva sú pri skladanom opláštení vystavené zvýšenému riziku a uprednostňujú použitie plných sendvičových panelov.

V prípade hál so zvýšeným rizikom vlhkosti sa navyše inštaluje parotesná samolepiaca páska. Na vnútornom plechu sendvičového panelu je krycia pozinkovaná vrstva lakovaného oceľového plechu, ktorá tvorí parotesnú zábranu. V montovaných oceľových halách je žiaduce zabrániť kondenzácii vodnej pary vo vnútri haly, ktorá súvisí s vnútornou teplotou a vlhkosťou vzduchu v hale, ktorá sa meria pomocou tzv. rosného bodu na stavebných konštrukciách.

Vzduchotesnosť a parotesnosť sendvičových panelov je ďalšou dôležitou vlastnosťou tohto systému opláštenia. Sendvičové panely sa montujú tak, že panely sú navzájom súvisle spojené a po montáži tvoria súvislú jednotnú vrstvu bez možnosti vzniku tepelných mostov, ak sa navyše nainštaluje tesniaca páska, vzduchotesnosť a parotesnosť je maximálne zabezpečená.

Vzduchotesnosť opláštenia zabraňuje prenikaniu vzduchu cez konštrukčné škáry, čo výrazne znižuje tepelné straty počas prevádzky haly a zabraňuje zrážaniu vodných pár. Konštrukcia haly je vždy navrhnutá tak, aby boli v čo najväčšej miere zabezpečené všetky kvalitatívne vlastnosti haly, ako aj systém vetrania a vykurovania.

V prípade skladaného opláštenia existuje väčšie riziko úniku vzduchu, čo následne vedie k možnosti kondenzácie, a ak skladané opláštenie nie je správne nainštalované, existuje väčšie riziko úniku vzduchu.

Montovaná hala opláštená sendvičovými panelmi si zachováva svoje vlastnosti počas celej životnosti a poskytuje optimálne energetické riešenie.

Sendvičové panely s PUR penou x skladaný strešný plášť

Izolačné vlastnosti sendvičových panelov s PUR

  • Sendvičové panely majú nepriepustné krycie dosky, izolácia je integrálna bez rizika kondenzácie
  • Priepustnosť vzduchu je minimálna
  • Precízna technológia výroby
  • Sendvičové panely nemenia objem

Riziká skladaného opláštenia

  • riziko kondenzácie
  • netesnosť systému
  • kondenzácia znižuje tepelný odpor
  • tepelné straty
  • zmenšenie objemu počas starnutia materiálu
  • náročné na kvalitu montáže opláštenia