logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Pravidlá spracovania osobných údajov

Transparentnosť a kontrola

Máte vždy kontrolu nad tým, aké osobné údaje spracúvame, a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Napríklad odhlásiť sa z odberu noviniek .

Zodpovednosť

S osobnými údajmi vždy zaobchádzame v súlade s platnými zákonmi, to platí aj pre spracovanie a bezpečnosť osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem nasledovný súhlas spoločnosti Unihal s.r.o., IČO: 03138089, so sídlom: Třída T. Bati 1766; 765 02 Otrokovice, dobrovoľne a na základe dohody súhlas so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov za účelom telefonického a písomného kontaktovania s obchodnými ponukami a marketingovými správami (napr. ponuka špeciálnych akcií, výpredajov, súťaží a pod.).

V záujme aktuálnosti týchto údajov sa zaväzujem nahlasovať akékoľvek zmeny spracúvaných osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, s plným vedomím možných dôsledkov a dôsledkov a s poučením o svojich právach podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň som bol/a jasne informovaný/á o tom, že moje osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími stranami, napr. IT spoločnosťou, advokátskou kanceláriou, prevádzkovateľom IS Unihal s.r.o., a to len v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely týchto tretích strán.

Ďalej som informovaný/á, že kontaktná osoba spoločnosti Unihal s.r.o. (e-mail: marcela.krepelkova@unihal.cz, tel. +420 702 107 804) umožní prístup k mojim osobným údajom, poskytne všetky informácie o mojich osobných údajoch, ktoré spracúva, a zároveň môžem kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a požiadať o opravu alebo vymazanie mojich osobných údajov, obmedziť spracúvanie, namietať proti spracúvaniu alebo uplatniť právo na prenosnosť údajov. V súvislosti so spracovaním je možné podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.