logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Využívanie možností dotácií


NÁKUP MANIPULÁTORA PRE MONTOVANÉ HALY

REG. ČÍSLO: 19/002/19210/672/160/000950

Hlavným cieľom projektu je investícia do novej technológie teleskopického manipulátora a zavedenie tejto technológie do výrobného procesu (výstavby) univerzálnych montovaných hál.

Vďaka investícii do samotnej technológie sa optimalizujú režijné náklady jednotlivých zákaziek a tým sa zvyšuje konkurencie schopnosť spoločnosti Unihal s.r.o.

OBSTARANIE TECHNOLÓGIE NA VÝSTAVBU MONTOVANÝCH HÁL

REG. ČÍSLO: CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016118

Cieľom projektu je rozšírenie technologického vybavenia a modernizácia výrobného procesu v závode Unihal s.r.o. investíciou do novej technológie - hydraulickej ohýbačky plechu.

Cieľom projektu je dosiahnuť možnosť flexibilnejšieho spracovania zákaziek, zrýchlenie výrobného procesu a celkové zvýšenie konkurencie schopnosti na trhu oceľových konštrukcií.