logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Haly pre poľnohospodárstvo


Poskytujeme nízkonákladové a funkčné riešenie skladovania poľnohospodárskych komodít

Prečo si vybrať poľnohospodársky sklad UNIHAL

 • nízkonákladové riešenie prefabrikovaných oceľových prístreškov
 • kvalitná práca
 • kvalitné materiály použité na montovanú halu
 • 5 rokov záruky na montovanú poľnohospodársku halu
 • záručný a pozáručný servis na poľnohospodársku halu
 • individuálny prístup ku každému zákazníkovi
 • osobné rokovanie
 • cena montovanej poľnohospodárskej haly je konečná po odsúhlasení všetkých detailov
 • serióznosť
 • poradenstvo
V prípade záujmu o dodávku poľnohospodárskej haly nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 702 107 815, e-mailom na adrese poptavky@unihal.cz alebo vyplnením dopytového formulára.

Typy poľnohospodárskych hál

 • Nezateplené poľnohospodárske haly
 • Zateplené poľnohospodárske haly

Aké druhy poľnohospodárskych hál dodávame?

 • Montované poľnohospodárske sklady
 • poľnohospodárske sklady osív
 • prefabrikované stajne
 • montované jazdecké stajne
 • montované senníky
 • prefabrikované zateplené poľnohospodárske prístrešky
 • kovové strešné krytiny
 • kovové prístrešky
 • nezateplené poľnohospodárske prístrešky

Naša spoločnosť UNIHAL ponúka rekonštrukciu starších poľnohospodárskych hál, opláštime vašu halu kvalitnými sendvičovými panelmi. Zateplíme, zrealizujeme novú strechu vrátane klampiarskych prác.

Ponúkame ekonomické a kvalitné riešenie montovaných poľnohospodárskych hál pre poľnohospodárov.

Zateplené poľnohospodárske sklady

Montované sklady pre poľnohospodárov slúžia na skladovanie poľnohospodárskych komodít a v závislosti od druhu a požiadaviek plodín sú tieto sklady buď zateplené, alebo nezateplené.

Na zateplené poľnohospodárske sklady odporúčame oceľovú rámovú konštrukciu opláštenú sendvičovými panelmi. Takto navrhnutý zateplený poľnohospodársky sklad je veľmi úsporný a v závislosti od zložitosti a veľkosti skladu ho možno zmontovať veľmi rýchlo - rádovo za niekoľko týždňov.

Pre zateplené poľnohospodárske sklady odporúčame sekcionálne brány alebo zateplené posuvné brány. Sekcionálne brány sa skladajú k stropu pomocou lamiel. Poľnohospodárske osvetlenie je možné s oknami alebo bez nich, v závislosti od druhu skladovaných plodín.

Chladené poľnohospodárske prístrešky

Špeciálna technológia umiestnená vo vnútri zateplenej chladiarenskej montovanej poľnohospodárskej haly umožňuje celoročné skladovanie ovocia a zeleniny pri optimálnej teplote na zachovanie požadovaných vlastností a kvality.

Špecializujeme sa na rýchle a úsporné riešenia montovaných poľnohospodárskych hál pre malé aj veľké farmy.

Technológiu chladiarenských skladov dopĺňajú chladiarenské dvere alebo brány.

Nezateplené poľnohospodárske haly

Nezateplené poľnohospodárske haly sú vhodné na skladovanie poľnohospodárskych komodít, osív, ktoré nevyžadujú temperovanie.

Nezateplené poľnohospodárske haly sú vyrobené z oceľovej rámovej konštrukcie s oceľovými bočnými ramenami, na ktoré je pripevnené opláštenie z trapézového plechu. Na strešnú konštrukciu sa používajú priehradové väzníky METSEC, na ktorých je položený trapézový plech.

V strešnej časti haly sa odporúča použiť antikondenzačné rúno, aby sa zabránilo kondenzácii.

Nezateplené haly môžu byť vybavené oceľovými, nezateplenými, dvojkrídlovými bránami, posuvnými bránami, alebo zateplenými sekcionálnymi bránami. Hala môže byť osvetlená bočným, alebo stropným zasklením, ale to opäť závisí od druhu skladovaného tovaru.

Vzhľadom na väčší tlak na bočné steny haly sa poľnohospodárske sklady často navrhujú s vyšším betónovým soklom a hala je opláštená +1 - +2 od podlahy.

Nezateplené montované sklady môžu byť aj oblúkového typu - ide o oblúkové haly klasickej, oblúkovej, halovej konštrukcie. Ide o montované oblúkové haly typu OK 18, OK 21, OK 25, OK 42. Montované, poľnohospodárske, oblúkové haly majú ľahkú konštrukciu, sú lacné a prenosné. Rýchlo sa montujú a demontujú, a tieto oblúkové haly sa dajú premiestniť na akékoľvek iné miesto. Konštrukcia tohto typu poľnohospodárskych hál je vyrobená z pozinkovanej ocele S320 a pri týchto typoch hál nie sú kladené vysoké nároky na základy ako pri bežnej rámovej konštrukcii. Oblúkové haly sú ukotvené k základom pomocou oceľových kotiev.

Prístrešky pre dobytok

Zateplené montované stajne sú vyrobené z rámovej oceľovej konštrukcie a sú opláštené sendvičovými panelmi. Osvetlenie zabezpečujú priesvitné panely alebo pásy okien na oboch stranách maštale.

V stajniach je možné nainštalovať vetranie typu Lomanco.