logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montáž haly


Montáž oceľovej konštrukcie

Jednotlivé časti oceľovej konštrukcie sa prepravia na stavenisko, kde sa zmontujú v celok. Montáž oceľovej konštrukcie sa začína pripevnením oceľových stĺpov k betónovým pätkám prostredníctvom závitových tyčí na chemickú maltu. Ide o kĺbové upevnenie stĺpov, ktoré je veľmi výhodné z dôvodu možnej budúcej mobility konštrukcie. Ďalšou menej bežnou metódou je závitové kotvenie stĺpov. Toto sa zvyčajne vykonáva pri konštrukciách so žeriavovou dráhou. Pri tejto metóde nie je možné konštrukciu neskôr demontovať.

Po osadení stĺpov sa nainštalujú oceľové priečniky a stužujúce rampy a vytvorí sa rám konštrukcie. Jednotlivé rámy sú od seba vzdialené približne 6 metrov - táto vzdialenosť sa nazýva modul haly. Prvý a posledný rám sú dodatočne vybavené podpornými stĺpmi. Celá konštrukcia je vystužená oceľovými nosníkmi v bočných a strešných častiach konštrukcie.

Na jednotlivých rámoch v strešnej časti je namontovaný zložitý väznicový systém tzv. METSEC. Je to sústava tenkostenných prvkov Z väzníc, C paždíkov a M stropníc. Väzníky sú spravidla umiestnené vo vzdialenosti 2 m od seba tak, aby bol strešný plášť bezpečne pripevnený k väzníkom. Tento systém nakupujeme priamo od výrobcu - spoločnosti Voestalpine Profilform s.r.o. z Vyškova.

Montáž opláštenia

Strešný plášť zo sendvičových panelov sa najprv položí na oceľovú konštrukciu a potom na bočné opláštenie. Sendvičové panely sa montujú na rámy, stĺpy a väzníky pomocou skrutiek a nitov. Opláštenie pozdĺž stien haly môže byť položené horizontálne alebo vertikálne. Obe možnosti sú zaujímavé a záleží na vkuse investora. V prípade vertikálneho kladenia je potrebné na konštrukciu namontovať ďalšie oceľové bočné ramená, ku ktorým sa pripevní sendvičový panel. Montáž obkladu je veľmi rýchla vďaka dômyselnému systému zacvakávacích zámkov, ktoré dokonale utesnia spoje. Kotviace prvky, ktorými sa panel pripevňuje k stĺpom, sa následne zakryjú klampiarskymi prvkami.

Výber správneho dodávateľa sendvičových panelov je pre nás veľmi dôležitý. Panely vyberáme od renomovaných dodávateľov, s ktorými máme dlhodobé vzťahy a overenú najvyššiu kvalitu materiálu. Kvalita sa prejaví už pri jednoduchej montáži haly vďaka sofistikovaným systémom, ale aj po mnohých rokoch, keď zmontovaná hala vyzerá ako nová a nestráca svoj farebný pôvab. Nemožno opomenúť ani vynikajúce protipožiarne vlastnosti týchto panelov, vďaka ktorým často spĺňajú prísne kritériá na protipožiarne riešenia budov.

Z našich dodávateľov môžeme spomenúť napríklad spoločnosť Kingspan a.s. alebo Brucha CZ z Rakúska, ktoré spĺňajú vysoké kritériá, ktoré kladieme na montované haly.

Montáž okien, dverí a strešných okien

Po montáži opláštenia sa do vopred pripravených otvorov montovanej haly inštalujú jednotlivé okenné, dverné, bránové a svetlíkové výplne.

Okná, dvere, brány a strešné svetlíky montujú naši preverení dodávatelia, u ktorých môžeme garantovať kvalitu práce a materiálov. Dôležité je pre nás aj to, aby sme tieto výplne mohli servisovať po celej krajine, aby mal zákazník v prípade potreby maximálny servis.

Do montovaných hál často odporúčame pásy plastových okien, ktoré dodajú interiéru veľa denného svetla. Tieto pásy sa skladajú z pevných okien a niekoľkých otvorov. Táto zostava, často doplnená pákovými ovládačmi, je veľmi úsporná.

Pre luxusnejšie kancelárske budovy možno dodať aj hliníkové okná, ktoré pôsobia veľmi elegantne. Tieto okná sú doplnené hliníkovými dverami, toto riešenie je vhodné napríklad pre autosalóny.

Svetlo v priemyselnej hale zabezpečuje aj strešný hrebeňový svetlík s otváraním. Odporúčame ho najmä do výrobných hál, kde je potrebný dostatok denného svetla. Nie je však vhodný na miesta, kde by bol problém s väčším únikom tepla, pretože priestory so svetlíkom nemožno vykurovať tak dobre ako tie bez neho. Pri PUR 120 mm izolácii preto už strešné okno neodporúčame.

Sekcionálne priemyselné brány sú vhodné pre zateplené aj nezateplené varianty. V súčasnosti sa dajú brány kúpiť za relatívne prijateľné ceny a poskytujú veľkú úžitkovú hodnotu a pohodlné ovládanie pomocou impulzného tlačidla. Brány je možné dodať plné alebo s osvetlením.

Montáž klampiarskych prvkov

Po montáži otvorových výplní sa v hale inštalujú klampiarske prvky. Presné osadenie a kvalita klampiarskych prvkov má významný vplyv na výsledný estetický dojem haly. V našich halách používame klampiarske prvky dostatočných šírok a hrúbok.

Na čo sa používajú klampiarske prvky?

  • Takzvané omega spoje pokrývajú spojenie jednotlivých panelových dielcov v bočnej časti haly.
  • Rohové lemovanie
  • Ukončenie panelov v spodnej časti haly
  • Lemovanie okien, dverí, brán a strešných okien
  • Orezanie haly pod odkvapom
  • Hrebeňová doska kryje spoje strešných panelov v hrebeni haly
  • Spodný hrebeň zakrýva spoje strešných panelov v interiéri haly
  • V štíte sú spoje stenových a strešných panelov odlíšené
  • Lišty zakrývajú spojenie so susednou budovou