logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Odkvapový systém pre montované haly


Strechy montovaných hál sa zvyčajne navrhujú so sedlovou strechou, ale aj so šikmou strechou alebo zložitejšími strešnými spojmi pre viacpodlažné haly. V závislosti od typu strechy a uvažovaného sklonu strechy navrhneme pre budovu vhodný odkvapový systém.

Vždy je potrebné zvážiť vhodný typ odkvapového systému pre halu, aby bol odtok vody zo strechy haly vždy spoľahlivý a bezproblémový počas celej životnosti haly.

Typy odkvapových systémov pre oceľové haly:

  • štvorcový odkvapový systém
  • polkruhový odkvapový systém
  • odkvapové žľaby
  • medziľahlé žľaby

Klasické štvorcové alebo kruhové žľaby sa umiestňujú na vonkajšiu stranu opláštenia haly k odkvapovej rímse.

Odvodňovacie systémy sú navrhnuté tak, aby farebne, typovo aj izolačnými vlastnosťami ladili so strešným plášťom montovanej haly, ktorý má rovnaké izolačné vlastnosti ako strešný sendvičový panel.

Okrem toho je montáž týchto odkvapových prvkov jednoduchá, rýchla a najmä štvorcový odkvapový systém pre montované haly zaručuje atraktívny vzhľad.

Návrhu vhodného odkvapového systému predchádza výpočet rýchlosti odtoku dažďovej vody zo strechy vrátane správneho odhadu zrážok v danej oblasti a zohľadňuje sa aj vplyv vetra. Do úvahy sa musia brať zrážky spôsobené vetrom, ako aj voda, ktorá steká z priľahlých stien alebo podkroví a striech.

Typy vonkajších odkvapových systémov pre oceľové haly

Existujú dva základné typy vonkajších odkvapových systémov pre montované haly:

Štvorcový odkvapový systém

Štvorcový odkvapový systém je jedinečný systém odvádzania vody, ktorý je mimoriadne atraktívny a zaručuje luxusný vzhľad celej haly.

Žľabový systém je bezodtokový žľabový systém s odtokom 11,8 l/s pri štandardnom profile žľabu. Žľaby sú k dispozícii v priemeroch 10, 12 a 15 cm a sú navrhnuté v 15-metrových intervaloch, aby sa zabezpečil dostatočný odtok vody.

Tieto štvorcové odkvapové systémy sa vyrábajú z pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,6 mm s 25 mikrónovým PES/polyesterovým povlakom v dĺžke šesť metrov.

Štvorcový odkvapový systém pre oceľové haly pozostáva z podhľadového žľabu, štvorcovej dažďovej rúry, držiakov žľabu, hrdla žľabu, nátrubku, kolena a nitov a skrutiek.

Polkruhový odkvapový systém

Podobne ako štvorcové odkvapové systémy, aj polkruhový systém sa vyrába z pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,6 mm s rovnakým 25 mikrónovým PES/polyesterovým povlakom.

Polkruhové žľaby sa štandardne dodávajú v rozvinutých šírkach 33, 40, 15, 12 a 10 cm.

Polkruhový odkvapový systém pre oceľové prístrešky sa skladá z podhľadového žľabu, čelných odkvapových hákov, kotlíkov, kruhového dažďového žľabu, zvodových objímok, rímsových kolien, výtokových kolien, vonkajších a vnútorných rohov a skrutiek, matíc, nitov a podložiek.

Vnútorné odvodnenie pre montované haly

Pri montovaných halách, ktoré sú napríklad viac podlažné alebo sú zakončené atikou, sa na odvodnenie striech oceľových hál používajú medzistrešné a atikové žľaby. Ide o dva typy vnútorných odvodňovacích systémov, ktoré sú bezšvové, izolované a vyrobené z 0,6 mm pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PES/polyester 25 mikrónov. Farba vnútorných odkvapových systémov je zladená so strešným plášťom.

Štandardne sa medzistrešné a zadné žľaby dodávajú s rovnakou hrúbkou izolácie ako strešné panely a v rovnakom zložení - t. j. s vnútorným jadrom z tuhého polyuretánu alebo minerálnej vlny. Hrúbka izolácie pre odvodňovacie žľaby je 40,50,60,80,100, 120 mm.

Strešné a medzistrešné žľaby je vhodné doplniť elektrickým vyhrievaním. Žľaby nie sú samonosné a oceľová konštrukcia musí umožniť ich použitie.