logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Životnosť opláštenia haly


Trvanlivosť opláštenia montovaných hál

Veľkou výhodou oceľových montovaných hál a ich opláštenia je dlhá životnosť haly bez potreby vysokých nákladov na údržbu.

Opláštenie zo sendvičových panelov je pokryté pozinkovaným plechom s náterovým systémom, ktorý poskytuje dodatočnú ochranu a extra estetický efekt. Vrchný náter je žiaduci najmä z hľadiska ochrany proti vlhkosti, ktorá by mohla v priebehu rokov znížiť kvalitu materiálov. Je viac ako žiaduce eliminovať pôsobenie vlhkosti, preto naša spoločnosť odporúča aj montované haly s ochranným soklom okolo celej haly, ktorý chráni opláštenie pred vniknutím vody, ako aj pred manuálnym poškodením, napríklad manipulačnou technikou.

Odhadovaná životnosť opláštenia haly

Životnosť opláštenia haly závisí od viacerých faktorov:

  • umiestnenia haly
  • klimatických podmienok na mieste stavby
  • sklonu strechy haly
  • orientácie haly
  • agresivita prostredia
  • farebný odtieň opláštenia haly
  • účel a využitie haly

Priemerná životnosť kvalitného opláštenia je 30 rokov. Počas tohto obdobia sa odporúča občasná nenáročná údržba umývaním panelov a mechanickým odstraňovaním prípadných usadených nečistôt - najmä v oblasti strechy haly. Životnosť solárnych osvetľovacích panelov je o niečo nižšia a udáva sa 25 rokov.

Teplota ovplyvňuje životnosť opláštenia

Vonkajšia a vnútorná teplota má značný vplyv na životnosť opláštenia haly. Súvisí to aj s farebnou variáciou, ktorá bola pre halu zvolená. Platí pravidlo, že čím je farba opláštenia haly svetlejšia, tým je životnosť opláštenia dlhšia. V našich teplotných podmienkach môže teplota v lete pri tmavých povrchoch dosiahnuť až 80 °C, zatiaľ čo pri svetlých odtieňoch opláštenia je za rovnakých podmienok teplota až o 30 °C nižšia.

Pokiaľ ide o fyzikálne vlastnosti opláštenia haly, ako sú tepelnoizolačné vlastnosti, vzduchotesnosť, nosnosť, akustika, požiarna odolnosť, tam je životnosť až 40 rokov a viac.