logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Primárna oceľová konštrukcia


Naša spoločnosť UNIHAL zabezpečuje návrh optimálnej oceľovej konštrukcie a jej nákres. Oceľovú konštrukciu podľa výkresov vyrobíme v našej moderne vybavenej výrobnej hale v Otrokoviciach. Montáž konštrukcie z vopred pripravených dielov zabezpečí špecializovaná montážna skupina skúsených zámočníkov. Pri návrhu konštrukcie, jej výrobe a montáži dbáme na hospodárny a efektívny postup prác pri zachovaní najvyššej estetickej hodnoty výslednej montovanej haly.

Typy oceľových konštrukcií:

  1. Rámová konštrukcia
  2. Priehradová konštrukcia
  3. Iné špecifické konštrukcie

Priehradové väzníky METSEC sa umiestňujú na všetky typy konštrukcií v strešnej časti, v bočných častiach môžu byť doplnené bočnými ramenami na upevnenie trapézového plechu alebo sendvičových panelov vo zvislom uložení a môžu byť doplnené stropnými nosníkmi Voestalpine Profilform s.r.o., ktoré sa používajú na konštrukciu podlahy.

Typická hala UNIHAL

Prefabrikované haly UNIHAL sa zvyčajne skladajú z rámov rôznych rozpätí. Pre určenie vhodného typu rámu z IPE profilov je dôležitá šírka, výška a modul haly, ako aj snehová a poveternostná oblasť regiónu, v ktorom bude hala umiestnená. Najoptimálnejšie riešenie navrhne statik. Väzby a vzpery METSEC sa navrhujú pomocou programu MetSPEC.

Zloženie oceľového rámu

Oceľovú konštrukciu haly UNIHAL tvoria oceľové rámy, ktoré sú zložené z oceľových stĺpov, oceľových priečnikov, oceľových rámp z valcovaných IPE profilov. V strešnej časti sa nachádzajú priehradové väzníky a po stranách trámy.

Oceľové konštrukcie vyrábame v novej a moderne vybavenej výrobnej hale v Otrokoviciach. Dané množstvo ocele sa objednáva na základe výrobnej dokumentácie. Oceľ sa narezáva na potrebné rozmery pomocou reznej píly, jednotlivé kusy sa šikmujú a pomocou vypálených plechov sa kusy zvárajú do jednotlivých pevných častí. Celý zváraný a pripravený rámový diel sa dvakrát natrie alebo pozinkuje a je určený na prepravu na stavenisko, kde sa jednotlivé diely zmontujú do rámovej oceľovej konštrukcie.