logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Zloženie oceľovej konštrukcie


Oceľové rámové konštrukcie, na ktoré sa naša spoločnosť špecializuje, pozostávajú z nosných rámov, strešných oceľových väzníkov a pomocných konštrukcií pre okná, dvere a brány.

Nosné oceľové rámy

Základom oceľovej konštrukcie UNIHAL je oceľový rám z valcovaných IPE profilov so skrutkovými spojmi. Rám pozostáva z oceľových stĺpov, oceľových priečnikov a oceľových odkvapov, ktoré spevňujú rám pri odkvape. Oceľový rám je spravidla navrhnutý z IPE profilov IPE 180 - IPE 500O. Oceľové rámy sú v strešnej a bočnej časti vystužené oceľovými tyčami.

Pri výrobe oceľových rámov kladieme maximálny dôraz na ekonomické riešenie konštrukcie a podkonštrukcie tak, aby celková investícia do montovanej haly bola zvládnutá hospodárne a efektívne.

Projektant navrhuje oceľovú konštrukciu na základe daných parametrov haly - šírka, dĺžka, výška odkvapu alebo hrebeňa. Okrem toho typ konštrukcie ovplyvňujú podmienky v danej oblasti - zaťaženie snehom, poveternostné podmienky. V neposlednom rade skladbu konštrukcie ovplyvňuje účel stavby, požiadavky investora, možnosť podlaží alebo iných doplnkových prvkov.

Oceľové konštrukcie vyrábame v moderne vybavenej výrobnej hale v Otrokoviciach. Máme vlastných zámočníkov a zváračov, ktorí majú viac ako desaťročné skúsenosti v oblasti výroby oceľových hál.

Oceľové väzníky systému METSEC

Oceľové väzníky systému METSEC sú osadené na oceľových rámoch, ktoré dodáva naša dodávateľská firma z Vyškova, Voestalpine Profilform s.r.o.

Ide o unikátnu sústavu tenkostenných väzníkov pod označením METSEC - väzníky, C-väzníky a M-väzníky. Maximálne možné rozpätie priehradových väzníkov je 15 metrov. Dodávaný sortiment priehradových väzníkov sa pohybuje od výšky 142, 172, 202, 232, 262, 302, 342 do 402 mm. Každá navrhnutá výška má niekoľko typov hrúbok od 1,3 mm až po 3,00 mm. Systém METSEC sa vyrába z pozinkovanej pevnostnej ocele S450GD + Z275. Väzby sa zvyčajne kladú pomocou systému Sleeved z profilov Z.

V prípade oceľovej konštrukcie pre nezateplené haly sa na bokoch konštrukcie osadia tzv. podhľady z C-profilov.

Oceľové priehradové väzníky a väznice sú dimenzované na požiarnu odolnosť 10, 15, 30 minút.

Ostatné oceľové prvky konštrukcie

Oceľová konštrukcia je na bokoch a v strešnej časti konštrukcie zosilnená vinutými tyčami, ktoré sú pripevnené ku kruhovým rúram.

Na oceľovú konštrukciu sú namontované pomocné konštrukcie pre:

  • okná
  • sekcionálne dvere
  • dvere
  • brány
  • strešné okná
  • prístrešky
  • prístavby

Na okná, brány, dvere, strešné okná sa inštalujú špeciálne konštrukcie z príslušných typov jaklov. Pre výrobné haly odporúčame okenné pásy, pre ktoré je konštrukcia ekonomickejšia v porovnaní s konštrukciami pre každé okno zvlášť.