logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Pozinkovanie oceľových konštrukcií


Prečo chrániť oceľovú konštrukciu?

 • oceľ ako materiál má v stavebníctve najširšie zastúpenie
 • pozinkovaná oceľ je odolná
 • pozinkovanie je veľmi rýchla, jednoduchá a účinná metóda ochrany konštrukcie
 • povrchová úprava zinkom je pevná a celistvá
 • pozinkovanú oceľovú konštrukciu už nie je potrebné prelakovať ani inak chrániť
 • cenovo dostupný proces pozinkovania
 • pozinkovanie sa oplatí najmä v agresívnych podmienkach

Čo je to korózia ocele?

Korózia ocele je narušenie materiálu v dôsledku elektrochemickej alebo chemickej reakcie s vonkajším prostredím - je to samovoľná interakcia materiálu s prostredím, ktorá vedie k znehodnoteniu materiálu.

Najčastejšou príčinou korózie ocele je vlhkosť a agresívne plynné nečistoty vo vzduchu.

Okrem toho koróziu urýchľuje mechanické namáhanie materiálu a únava materiálu.

Ako chrániť materiál pred koróziou?

 • Vykonajte včasnú analýzu: vlastností prostredia, vlastností použitých materiálov
 • Vyberte vhodné materiály, ktoré sa majú použiť
 • Zabezpečiť vhodné konštrukčné riešenie
 • Určiť optimálnu technológiu výroby
 • Zabezpečiť povrchovú úpravu oceľovej konštrukcie a ostatných materiálov

Proces pozinkovania oceľovej konštrukcie

Na pozinkovanie konštrukcie sa používa prvok zinok, ktorý sa ťaží, prepravuje a spracováva.

Z hľadiska energie predstavuje proces pozinkovania neporovnateľne nižšiu záťaž pre životné prostredie ako energeticky náročná výroba ocele, ktorú zinok následne chráni.

Čo sa pozinkuje

Ako sa pozinkuje

Proces žiarového zinkovania sa nazýva metalurgický proces, pri ktorom sa na povrch ocele nanesie vrstva zinku, ktorá potom zabraňuje korózii a chráni oceľ. Oceľový diel sa ponorí do kúpeľa s roztaveným zinkom na 5 minút a pri teplote 450 °C sa metalurgickou reakciou železa a zinku vytvorí niekoľko vrstiev zliatiny železa a zinku so silným spojením medzi oceľou a zinkovým povlakom.

Po ochladení oceľovej časti má zinkový povlak typický lesklý vzhľad. Hrúbka zinkového povlaku je 45 - 200 µm.

Ako zinok chráni oceľ?

Ochrana zinkom je bariérová a elektrochemická ochrana oceľovej konštrukcie. V prvom rade nanesený zinkový povlak vytvára nepriepustnú bariéru, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti a kyslíka do oceľovej časti. Zinkový povlak reaguje so vzduchom a vytvára kompaktnú priľnavú patinu, ktorá nie je rozpustná vo vode. Trvanlivosť bariérovej ochrany sa zvyšuje s hrúbkou zinkového povrchu.

Okrem toho zinok poskytuje galvanickú ochranu oceľovej konštrukcie - ak je oceľ v mieste poškodenia vystavená vlhkosti, na tomto mieste sa vytvorí galvanický článok. Zinok v blízkosti poškodeného miesta koroduje prednostne a vytvára produkty korózie, ktoré sa usadzujú na povrchu ocele a chránia ju, čím zabraňujú korózii ocele v poškodenom mieste.