logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Elektrické oblúkové zváranie


Elektrické oblúkové zváranie je základnou metódou zvárania používanou pri výrobe hál. Zdrojom tepla pri tomto type zvárania je elektrický oblúk medzi katódou a anódou - teplo vznikajúce horením elektrického oblúka roztaví zvárané povrchy. Elektrické oblúkové zváranie patrí do kategórie tavného zvárania.

Zváranie elektrickým oblúkom je jednou z najpoužívanejších metód zvárania vďaka kvalite a nízkym investičným nákladom tohto zvárania.

Elektrický oblúk

Elektrický oblúk je výboj s nízkou pamäťou a vysokým tlakom, ktorý horí v prostredí dostatočne ionizovaného plynu a pár, ktoré sú vodivé a prechádza ním prúd, pri vysokej teplote a pomocou striedavého alebo jednosmerného prúdu. Na vytvorenie stabilného elektrického oblúka je potrebné dostatočné napätie na ionizáciu a prúd na udržanie oblúkovej plazmy v ionizovanom stave. K zapáleniu elektrického oblúka dochádza prerušením skratu alebo vysokonapäťovou iskrou.

Zváracia elektróda slúži ako prídavný materiál, druhá elektróda je zváraný materiál a samotný oblúk je zdrojom tepla.

Teploty oblúka

 • zváranie obalenou elektródou 4800 - 6400 °C,
 • pri zváraní pod tavidlom 6200 - 7800 °C
 • zváranie bez tavného lúča metódou WIG 6200 - 9000 °C
 • MIG a MAG zváranie v ochrannej atmosfére 8000 - 15000 °C
 • plazmové zváranie 20000 - 25000 °C

Parametre zváracieho oblúka

 • zvárací oblúk dosahuje dĺžku 2 - 7 mm
 • prúd oblúka je 10 - 2000 A
 • napätie oblúka je 10 - 50 V

Pozitíva zvárania elektrickým oblúkom

 • nemá vplyv na zváraný materiál
 • tavením oboch materiálov (taveného a prídavného) vzniká zvárací kúpeľ, v ktorom sa oba materiály miešajú
 • po vychladnutí zváracieho kúpeľa sa vytvorí zvarový spoj

Elektrické oblúkové zváranie sa vykonáva pomocou elektrických zariadení, ktoré generujú zvárací prúd a požadované napätie, tieto zariadenia dodávajú jednosmerný, usmernený a striedavý prúd.

Pri zváraní oceľových konštrukcií sa musí na pracovisku dodržiavať veľká bezpečnosť podľa noriem EN 169 a EN 379. Osoby musia nosiť ochranný odev, zváračské kukly a na pracovisku musia byť priečky a závesy.