logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Výrobná a skladová hala TE-SPOL FM Frýdek-Místek


Montovaná hala spoločnosti TE-SPOL FM bola postavená z dôvodu postupného rozvoja spoločnosti a potreby rozšírenia priestorov na výrobu oceľových konštrukcií.

Podrobnosti

Investor TE-SPOL FM s.r.o.
Adresa Frýdek-Místek
Typ haly Výrobné, Skladové
Rozmer (m) 12,5x33,4x5,5
Farba Tmavo strieborná, Červená
Rok 2017
Dopytová hala Chcem sa opýtať

Montovaná hala patrí k typickým výrobným halám s jednoduchým funkčným dizajnom. Hala je dispozične rozdelená na výrobnú a administratívnu časť. Výška haly 5,5 m vyplynula z požiadavky inštalovať vo výrobnej časti haly žeriav s dostatočnou výškou na manipuláciu s bremenami a zároveň z požiadavky vybudovať vo vonkajšej časti haly podlahu pre administratívu. Montovaná hala bola teda navrhnutá s jednotnou výškou strechy 5,5 m bez zložitého výškového členenia v poschodovej časti.

Hala je presvetlená desiatimi priemyselnými oknami osadenými z troch strán, pričom každé z nich má výklopnú časť na zabezpečenie prirodzenej výmeny vzduchu. V kanceláriách sú použité štvorcové dvojkrídlové okná so štandardným otváraním. Zásobovanie materiálom zabezpečujú priemyselné, elektricky ovládané sekcionálne brány s rozmermi 4,5 × 5,1 m.

Oceľová konštrukcia montovanej haly

Nosná konštrukcia haly je rámového typu z valcovaných IPE profilov. Na strešnú konštrukciu sú použité ľahké profilované pozinkované väzníky METSEC.

Žeriavová dráha je netypicky riešená ako vstavaná konštrukcia, nezávislá od oceľovej konštrukcie haly. Výhodou takéhoto riešenia je možnosť premiestnenia alebo predaja žeriavu s dráhou a nosnou konštrukciou v prípade zmeny výrobného programu spoločnosti.

Opláštenie haly

Na opláštenie strechy haly sa použili osvedčené PUR panely s hrúbkou 120 mm s požadovanou požiarnou odolnosťou EW15DP3 a veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami so súčiniteľom prechodu tepla U=019 (W/m2K). Na steny haly sa použili PIR panely s hrúbkou 100 mm (U=0,23 W/m2K), ktoré sa dnes používajú pre väčšinu priemyselných hál s požiadavkou na bežnú požiarnu odolnosť. Zvýšenú požiarnu odolnosť možno riešiť sendvičovými panelmi s výplňou z minerálnej vlny, ktoré dosahujú požiarnu odolnosť EW60DP1.

Pre farebnú schému haly sa zvolila obľúbená sivá farba RAL 9007, a to tak pre strechu, ako aj pre opláštenie stien. Rovnaký odtieň sa použil aj na zvody rohov, kútov a škár medzi stenovými panelmi, ako aj na okná a dvere. Rovnakú farbu majú aj odkvapy a zvody.

Okná a dvere v hale sú ponechané v bielej farbe. Farebne sú odlíšené len dvere. Pre ne bola zvolená výrazná červená farba RAL 3000.

Hodnotenie haly TE spol

Chválim činnosť a inštaláciu spoločnosti Unihal. Kamil Zezula, jednatel
Výrobná a skladová hala TE-SPOL FM Frýdek-Místek

Fotogaléria