logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Výrobná hala SEMIX Pluso, Otice


V júli a auguste 2018 sa v Oticiach uskutočnila výstavba výrobnej haly pre významného českého výrobcu potravín SEMIX Pluso. Hala slúži najmä na vývoj a výrobu nových potravinárskych výrobkov na báze obilnín a strukovín.

Podrobnosti

Investor Semix Pluso, spol. s.r.o.
Adresa Otice
Typ haly Výrobné, Potraviny, poľnohospodárstvo
Rozmer (m) 31x72x7,8
Farba Žltá, Zelená
Rok 2018
Dopytová hala Chcem sa opýtať

Samotnej realizácii montovanej haly predchádzala dôkladná prípravná fáza vrátane vytvorenia vizualizácií na základe farebnej schémy existujúcich budov. Hlavnou farbou haly je svetlozelená v odtieni RAL 6011 doplnená žltým pásom RAL1003.

Dispozične je potravinárska hala rozdelená na niekoľko výrobných úsekov, samostatný špeciálny priestor na klíčenie obilnín a niekoľko technických miestností, ako sú dielňa, kompresorovňa, úpravňa vody, ako aj kancelárie a zázemie pre zamestnancov. Montovaná hala je navrhnutá s medzipodlažím na troch miestach s celkovou plochou 730 m2.

Výstavba montovanej haly

Nosná oceľová konštrukcia potravinárskej haly s rozmermi 31x72x7,8 m pozostáva z jednotlivých oceľových rámov. Každý rám sa skladá z oceľových stĺpov, oceľových priečnikov a oceľových rámp. Vzhľadom na značnú šírku haly sú nosné oceľové rámy doplnené centrálnymi podperami. Na jednotlivých oceľových rámoch v strešnej časti sú umiestnené väzníky METSEC. Celá oceľová konštrukcia haly je vystužená oceľovými nosníkmi a ďalšími výstužnými prvkami. Poschodové časti budovy pozostávajú z primárnej oceľovej konštrukcie z valcovaných IPE profilov a medziposchodí, ktoré sú rovnako ako strecha navrhnuté s ľahkými oceľovými stropmi METSEC. Kotvenie nosnej oceľovej konštrukcie haly do základových pätiek je kĺbového typu, t. j. kotvenie pomocou oceľových plechov a závitových tyčí upevnených v základových pätkách pomocou chemickej kotvy. Vnútorné schodiská haly spájajúce prízemie s prvým poschodím sú tiež navrhnuté ako oceľové.

Opláštenie potravinárskej haly

Opláštenie montovanej haly na výrobu potravín je vzhľadom na požiadavku požiarnej bezpečnosti navrhnuté zo sendvičových panelov s jadrom z minerálnej vlny, t. j. z opláštenia s vysokou požiarnou odolnosťou. Na zabezpečenie dostatočných tepelnoizolačných vlastností sa zvolila hrúbka opláštenia 150 mm. Celkový vzhľad budovy pozitívne ovplyvňuje aj vhodne zvolená mikroprofilácia povrchu opláštenia. Strešná krytina Combi má požiarnu odolnosť REI 30 DP1. Skladba strechy haly pozostáva z lakovaného trapézového plechu 160/250/0,75, parozábrany, tepelnej izolácie (2x 30 mm minerálna vlna + 80 mm EPS100S + 60 mm EPS100S), geotextílie a fólie Sika s hrúbkou 1,5 mm s požiarnou odolnosťou Broof t3. Celkový tepelný odpor strechy je U = 0,156 (W/m2K).

V interiéri haly sa použili klasické materiály, ktoré sa veľmi často používajú v panelových budovách, ako sú oceľ, sklo, betón alebo SDK priečky.

Výplne otvorov

Po obvode haly sú umiestnené 2 priemyselné sekcionálne brány s rozmermi 2,7 x 3,00 m. Jedna brána je dodatočne vybavená gumovou manžetou, aby sa minimalizovali tepelné straty počas častého nakladania a vykladania tovaru. Na presvetlenie haly boli použité štandardné plastové okná s dvojitým zasklením so základnou bielou izoláciou.

Celá výstavba samotnej haly trvala 11 týždňov, čo spolu s vysokým štandardom vyhotovenia plne splnilo očakávania investora. V priebehu niekoľkých mesiacov bola výrobná technológia dokončená a dnes je už samotná výroba potravín úspešne spustená.

Hodnotenie haly Semix Pluso

S celkovou realizáciou prác a ich kvalitou sme boli veľmi spokojní. Oldřich Hrbáček, investor