logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Skladová hala Janeček a Lebeda Dolní Beřkovice


V apríli 2019 sme úspešne dokončili montovanú halu určenú na skladovanie a veľkoobchodný predaj drogistického tovaru. Investor sa zaoberá najmä predajom čistiacich a upratovacích prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, pracích práškov, prostriedkov osobnej hygieny, kozmetiky a iných výrobkov.

Podrobnosti

Investor Janeček a Lebeda s.r.o.
Adresa Dolní Beřkovice
Typ haly Skladové
Rozmer (m) 20x40x5
Farba Tmavo strieborná, Modrá
Rok 2019
Dopytová hala Chcem sa opýtať

Zvláštnosťou tejto stavby bola realizácia priamo na existujúcej asfaltovej ploche, ktorá dnes slúži ako podlaha skladovej haly. Výstavba sa uskutočnila v zrekonštruovanom priemyselnom areáli priamo na brehu rieky Labe. Založenie budovy v nestabilnom piesčitom podloží si vyžiadalo betónové pilóty hlboké niekoľko metrov.

Nový montovaný sklad bol postavený na mieste zastaraných a technicky nevyhovujúcich budov. Po ich odstránení vznikla pôvodná parkovacia a obslužná plocha priemyselného areálu, ktorá sa neskôr využila ako stavenisko pre jednopodlažnú montovanú halu pretiahnutého obdĺžnikového tvaru s klasickou sedlovou strechou. Tento nový priestor vyriešil nedostatok skladovacích priestorov pre dynamicky sa rozvíjajúce obchodné aktivity spoločnosti.

Modro-šedá farebnosť budovy vychádza z firemných farieb a stala sa základom pre vzhľad všetkých budúcich budov v postupne rekonštruovanom priemyselnom areáli.

Výška haly v odkvape 5,00 m bola zvolená s ohľadom na požiadavku investora na prejazd nákladných vozidiel s výškou 4,2 m. To určilo svetlú výšku brán a následne aj požadovanú odkvapovú výšku haly.

Požiadavka na denné osvetlenie haly sa vyriešila použitím oblúkového strešného okna s dĺžkou hrebeňa 3x18 m vzhľadom na plánované viacpodlažné skladovanie obalového materiálu. Len tak bude denné svetlo osvetľovať celý skladovací priestor a nebude tienené tovarom uloženým vysoko pozdĺž stien, ako by to bolo v prípade bežných okien umiestnených po obvode haly.

Montovaná konštrukcia haly

Nosná oceľová konštrukcia haly bola navrhnutá ako jednoduchá rámová konštrukcia z valcovaných oceľových profilov IPE. Sklon strechy 6° bol zvolený ako minimálny uhol požadovaný výrobcom sendvičových strešných panelov. Tento uhol je pre investora výhodný aj z hľadiska úspory materiálu na konštrukciu a opláštenie, ale aj z dôvodu minimalizácie nevyužitého strešného priestoru na prípadné vykurovanie. Nosná konštrukcia spĺňa požiadavku na požiarnu odolnosť 15 min. Na sekundárnu strešnú konštrukciu bol zvolený osvedčený ľahký priehradový systém METSEC.

Opláštenie haly, výplne otvorov

Na opláštenie strechy haly sa použili osvedčené PIR panely s hrúbkou 120 mm s protipožiarnymi vlastnosťami EW15DP3 a veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami so súčiniteľom prechodu tepla U=0,22 (W/m2K). Vzhľadom na dostatočné odstupové vzdialenosti od okolitých budov sa na opláštenie stien použili tiež PIR panely so základnými protipožiarnymi vlastnosťami EW/EI 15DP3.

Steny montovanej haly vychádzajú z firemných farieb a sú riešené ako modrá RAL 5010 doplnená obľúbenou sivou RAL 9007. Strešný plášť je jednofarebný vo farbe RAL 9007.

Rovnaká farba ako na opláštenie bola použitá aj na vstupné brány, t. j. modrá RAL 5010. Rovnakú farbu majú aj vstupné dvere.

Vzhľadom na špecifické využitie neboli do haly navrhnuté žiadne okná.

Klampiarske práce boli ponechané v sivej farbe RAL 9007, ktorá je spoločnou doplnkovou farbou pre obklady stien a strechu.

Skladová hala Janeček a Lebeda Dolní Beřkovice

Fotogaléria