logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Sklad Josef Doležel Plast s.r.o. Topolná


V septembri 2018 sme postavili montovaný sklad pre spoločnosť Josef Doležel Plast s.r.o. v obci Topolná v okrese Uherské Hradiště. Nový sklad rozšíril skladové kapacity spoločnosti o 240 m2, čo výrazne pomôže logistike spoločnosti. Vnútorné priestory skladu sú prispôsobené na skladovanie najmä rolí plastových výrobkov.

Podrobnosti

Investor Josef Doležel Plast s.r.o.
Adresa Topolná
Typ haly Skladové
Rozmer (m) 13x20x3,9
Farba Strieborná, Zelená
Rok 2018
Dopytová hala Chcem sa opýtať

Nová hala bola postavená v základnom obdĺžnikovom tvare s rozmermi 3x20x3,9 m a sedlovou strechou s miernym sklonom 6°. Montovaná hala slúži predovšetkým ako expedičný sklad gumárenských a plastových výrobkov spoločnosti. Odkvapová výška haly 3,9 m je úplne postačujúca na uloženie roliek do inštalovaných regálových zakladačov, čím sa výrazne zvýši kapacita a efektívnosť skladovania a expedície. Vzhľadom na predpoklad skladovania tovaru pozdĺž stien hala nemá žiadne okná. Prístup denného svetla do skladovej haly zabezpečuje osvetlený pás v priemyselných sekcionálnych bránach. Pri manipulácii s tovarom alebo pri večernej prevádzke bude nainštalované umelé osvetlenie.

Oceľová konštrukcia montovanej haly

Nosná konštrukcia haly bola navrhnutá ako rámová konštrukcia z valcovaných oceľových profilov. Na zachovanie charakteru okolitých budov bola zvolená sedlová strecha. Vzhľadom na skladovanie horľavých materiálov musí hala okrem základných funkčných požiadaviek spĺňať aj požiarnu odolnosť min. R30min. Túto požiadavku možno vo všeobecnosti splniť protipožiarnou izoláciou konštrukcie alebo jej obložením materiálmi určenými na tento účel. Tieto metódy si však vyžadujú pravidelné kontroly a potrebnú pravidelnú obnovu. S cieľom odbremeniť investora od týchto povinností a vyhnúť sa riziku ľudskej chyby bolo vystuženie oceľovej konštrukcie zvolené tak, aby konštrukcia spĺňala R30min. bez potreby dodatočného náteru.

Na strešnú konštrukciu sa použili ľahké profilované pozinkované väzníky METSEC, ktoré boli tiež nadimenzované na požiarnu odolnosť R30min.

Opláštenie haly

V prípade opláštenia haly sa tiež vyžadovala zvýšená požiarna odolnosť. Požiadavka navyše špecifikuje nutnosť použiť materiál opláštenia v kategórii DP1, čo znamená nutnosť použiť úplne nehorľavý materiál.

Na opláštenie strechy haly sa použili sendvičové panely s jadrom z minerálnej vlny s hrúbkou 120 mm. Podobne aj na opláštenie stien bol zvolený minerálny panel s hrúbkou 120 mm, ktorý ponúka požiarnu odolnosť EW/EI 60 DP1. Takto zvolené opláštenie haly bez problémov splní požiadavky hasičov na požiarnu odolnosť, ale jeho nevýhodou sú znížené tepelnoizolačné vlastnosti v porovnaní s bežne používanými PUR alebo PIR panelmi. Pre nevykurované skladové priestory sú však úplne postačujúce a nevyžadujú si nákladné zväčšenie hrúbky opláštenia, aby sa zabezpečili podobné parametre tepelného odporu ako v prípade PUR ( PIR ) panelov.

Prefabrikovaná hala je farebne zladená s okolitými budovami. Na strešný a stenový plášť sa preto použil široko používaný odtieň RAL 9006. Na opláštenie stien bol zvolený odtieň zelenej farby RAL 6011, ktorý v spodnej časti dopĺňa RAL 9006. Na klampiarske práce celej haly bol zvolený rovnaký odtieň RAL9006.

Výplne otvorov boli farebne zladené s odtieňom obkladu haly. Dvere sú v rovnakom odtieni RAL 9006.

Hodnotenie haly Doležel Plast

Spokojnosť s rokovaním o zmluve a s jej realizáciou a kvalitou. Josef Doležel, investor
Sklad Josef Doležel Plast s.r.o. Topolná

Fotogaléria