logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Výhody a nevýhody oceľových hál v porovnaní s murovanými budovami

Pridané 06.08.2015

V čom je oceľ lepšia?

Investori sa nás často pýtajú, kedy a za akých podmienok sú oceľové budovy lepšie ako murované.

Našou odpoveďou je často úvaha o veľkosti haly, ktorú odporúčame pri montovaných halách do 200 m2, kedy je ekonomicky výhodnejšie zvoliť montovanú oceľovú halu ako murovanú. Väčšia veľkosť haly znižuje jednotkové náklady - nižšia jednotková cena za materiál, projektové práce a administratívu spojenú s halou. Cena za montovanú halu od 10x20 je už výhodnejšia a veľmi zaujímavá.

Pri väčších halách je pre investora rozhodujúca aj rýchlosť výstavby, ktorá je neporovnateľná so zložitosťou murovaných alebo betónových hál. Montované haly sme schopní dokončiť do 1 mesiaca, veľké haly do 2 mesiacov a investor môže halu rýchlo využiť pre svoje podnikateľské zámery.

Hlavné výhody oceľových hál:

 • nízka hmotnosť oceľovej rámovej konštrukcie
 • výrazne nižšie náklady na oceľovú halu v porovnaní s murovanou halou
 • rýchlosť výstavby
 • variabilita konštrukcie, možnosť použitia priehradovej konštrukcie alebo celostenových nosníkov
 • jednoduché umiestnenie všetkých rozvodov pozdĺž konštrukcie haly
 • možnosť umiestnenia akéhokoľvek zdroja vykurovania a osvetlenia haly
 • oceľová konštrukcia umožňuje jednoduché budúce úpravy haly
 • oceľové haly sú takmer bezúdržbové
 • sú recyklovateľnejšie ako betónové haly

Nevýhody oceľovej konštrukcie

 1. nižšia požiarna odolnosť v porovnaní s betónom
 2. vyššie riziko korózie ocele

1. Zabezpečenie požiarnej odolnosti oceľových hál

Požiarna odolnosť oceľových konštrukcií je nízka, dochádza k rýchlemu zahrievaniu nechránených častí pri vysokých teplotách a strate mechanických vlastností - medze klzu a modulu pružnosti.

Požiarna odolnosť v bežných výrobných halách je hasičskými zbormi zvyčajne odporúčaná na 15 minút, čo oceľové konštrukcie s opláštením bez problémov spĺňajú. Výpočet požiarnej odolnosti oceľových hál na 15 minút sa stal štandardnou projekčnou praxou.

Ak sa vyžaduje vyššia požiarna odolnosť ako 15 minút, konštrukcia musí byť chránená proti účinkom požiaru v súlade s normou Eurokód EN - 1993.

Požiarna odolnosť 30 minút sa vyžaduje pre dvojpodlažné administratívne haly, jednopodlažné sklady, najmä sklady horľavých materiálov.

Zvýšenie požiarnej odolnosti montovaných hál:
 • zvýšené dimenzovanie oceľovej konštrukcie
 • protipožiarne nátery
 • požiarne odolné opláštenie
 • konštrukčné opláštenie
 • protipožiarne omietky
 • protipožiarne stropy
 • minerálne opláštenie panelov a panelov s IPN penou

viac o požiarnej odolnosti oceľových konštrukcií

#galéria-8

2. Zníženie rizika korózie ocele

Naše oceľové konštrukcie dvakrát natierame vo výrobnom závode v hrúbke 100my a ešte raz sa konštrukcia prelakuje na stavbe. Vďaka tejto úprave je konštrukcia odolná voči korózii.

V agresívnejších prostrediach sa odporúča konštrukciu pozinkovať - najmä tam, kde je vlhkosť a kyslé prostredie. Pozinkovaná konštrukcia je drahšia ako lakovaná, ale zinkový povlak je odolný a konštrukciu už nie je potrebné prelakovať ani inak chrániť.

viac informácií o pozinkovaní oceľovej konštrukcie