logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Zváranie


Metódy zvárania podľa EN 287 - 1

111 - ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou

114 - oblúkové zváranie s plnenou elektródou bez ochranného plynu

12 - zváranie pod tavidlom s drôtovou elektródou

131 - zváranie tavným oblúkom v inertnom plyne - MIG

135 - tavné zváranie v aktívnom plyne - MAG

136 - oblúkové zváranie s plnenou elektródou v aktívnom plyne

141 - oblúkové zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne - TIG

15 - plazmové zváranie

311 - zváranie kyslíkovým acetylénom

Typ zvárania

BW - tupý

FW - kútový