logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montované haly na prenájom

Pridané 13.02.2024

Výstavba montovaných hál na prenájom

je v súčasnosti trendom z pohľadu mnohých investorov, či už ide o skladové alebo výrobné haly.

Mnoho investorov uvažuje týmto spôsobom a naša spoločnosť stavia množstvo takýchto účelových hál po celej Českej republike.

O čo majú investori záujem:

  • návratnosť investície
  • cena haly
  • použité materiály
  • rýchlosť výstavby haly
  • ako začať

Naše odporúčania zo skúseností a so spätnou väzbou od týchto prenajímateľov sú viac-menej pozitívne a časom za niekoľko rokov sa táto investícia vráti. Väčšinou investor požaduje "neutrálnu" montovanú halu - t. j. halu, ktorú by mohol časom využiť na iné účely na opätovný prenájom inému nájomcovi.
.
To je absolútne nevyhnutné - realizovať univerzálnu halu, ktorá spĺňa požiadavky na izoláciu, požiarnu odolnosť, obslužnosť pre viacero možností, aby bola hala variabilná a dala sa ľahko prispôsobiť na rôzne účely.

Čo je dôležité - dobre si spočítať počiatočné náklady na výstavbu haly vo vzťahu k budúcim príjmom z prenájmu a podľa toho určiť nájomné a dĺžku potvrdeného prenájmu na niekoľko rokov dopredu a podľa toho hľadať vhodných nájomcov, ktorí sú ochotní "upísať" sa na niekoľko rokov.
Pre montované haly, či už výrobné alebo skladové, navrhujeme univerzálne izolačné materiály s optimálnou hrúbkou. Štandardne sú to sendvičové panely v strešnom plášti s hrúbkou izolácie minimálne 120 mm a 100 mm v stenách. Treba zvážiť aj prípravu na žeriavovú dráhu, ktorá sa môže v budúcnosti používať.
Z hľadiska rýchlosti výstavby sme schopní montovanú halu dokončiť veľmi rýchlo po podpise zmluvy. Všetko pripravujeme vo výrobnom závode, samotná montáž trvá približne od 1 mesiaca do približne 4 mesiacov v závislosti od zložitosti montovanej haly. Je to úplne individuálne v závislosti od zložitosti, ročného obdobia a ďalších vplyvov. V každom prípade je výstavba montovanej haly bezkonkurenčná, rýchla a svojím spôsobom veľmi jednoduchá v porovnaní s murovanými stavbami.
Kde a ako začať plánovať výstavbu montovanej haly na prenájom?

Zákazník nás osloví s prvotným návrhom. Už v tejto fáze radíme, aby návrh haly bol logický, ekonomický a funkčný, aby spĺňal požiadavky prenajímateľa alebo nájomcu. Niekedy prenajímateľa tlačí čas kvôli tlaku a potrebám nájomcu. Aj v takom prípade dokážeme investorovi vyhovieť a začať práce na hale veľmi rýchlo a produktívne. Disponujeme viacerými objektmi a termíny vieme zabezpečiť veľmi flexibilne. Je to aj vďaka našej vlastnej projekčnej kancelárii a celému tímu interných ľudí, ktorí sa podieľajú na realizácii. Okrem vlastných projektantov máme aj vlastnú výrobu - štátne certifikovaných zváračov, maliarov, inštalatérov, vlastné montážne partie, stavbyvedúcich - tí dohliadajú na celý proces výstavby. Takto dokážeme byť maximálne flexibilní a zabezpečiť efektívnosť procesov a požiadavky investorov.

Máte záujem o výstavbu haly na prenájom?

Neváhajte nás kontaktovať.

poptavky@unihal.cz