logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montovaná skladová hala Milkot


V tomto roku sme úspešne dokončili výstavbu novej montovanej haly v obci Dvorec. Hala s rozlohou 850 m2 bola navrhnutá podľa požiadaviek investora ako sklad podlahových materiálov s príslušnou požiarnou odolnosťou.

Podrobnosti

Investor Milkot s.r.o.
Adresa Dvorec - Nepomuk
Typ haly Skladové
Rozmer (m) 17x50x7,2
Farba Tmavo strieborná
Rok 2017
Dopytová hala Chcem sa opýtať

Konštrukcia haly Milkot

Na výstavbu montovanej skladovej haly danej dispozície s minimálnym zaťažením snehom sa ako optimálna konštrukcia vybrala oceľová rámová konštrukcia so sedlovou strechou. Ako optimálny uhol sklonu strechy pre použitie sendvičových strešných panelov bol zvolený uhol 6°.

Vzhľadom na potrebu založiť budovu na opornom múre boli stĺpy konštrukcie z estetických dôvodov umiestnené na samom okraji pätiek. Tieto pätky tak tvoria s oporným múrom jednu priamku.

Keďže na konštrukciu haly nebudú pôsobiť žiadne významné bočné sily, rámy konštrukcie sú k pätkám pripevnené pomocou chemických kotiev.

Vzhľadom na predpoklad skladovania najmä horľavých materiálov je hrúbka oceľovej konštrukcie dimenzovaná na požiarnu odolnosť 15 min. Konštrukcia haly si tak už nevyžaduje žiadny protipožiarny náter ani dodatočné protipožiarne opláštenie. Povrch konštrukcie je chránený proti korózii 100-milimetrovým polyesterovým lakom vo farbe RAL 9002.

Strešná konštrukcia haly je postavená z osvedčených pozinkovaných väzníkov systému METSEC. Strešné panely sú položené priamo na týchto väzníkoch.

Vzhľadom na zvýšené riziko požiaru boli na oboch koncoch skladovej haly umiestnené požiarne rebríky.

Opláštenie a utesnenie skladovej haly

Skladová hala je opláštená kvalitnými sendvičovými panelmi BALEXTERM. Na strechu a steny haly sa použil PUR panel s hrúbkou 100 mm v sivej farbe RAL 9007. Na povrch panelu z vonkajšej strany sa zvolilo mikroprofilovanie, ktoré vďaka rozdielnemu uhlu odrazu svetla vytvára na povrchu panelu efekt jemného pruhu. Na vnútornú stranu sa zvolil jednoduchý líniový profil.

Požiarna odolnosť panelov, rovnako ako konštrukcia, spĺňa požiadavku 15 min. Tepelnoizolačné vlastnosti panelov sú definované hodnotou U=0,22 W/m2K pre strešný panel a U=0,23 W/m2K pre steny.

Pre odkvapový systém 120x120 mm, ako aj pre zvody a ostatné klampiarske prvky je použitý rovnaký odtieň ako farba stien a strechy - RAL 9007.

Výplne otvorov v hale

Do oceľovej skladovacej haly sa vchádza dvoma priemyselnými, elektricky ovládanými sekcionálnymi bránami, ktoré sú umiestnené na štíte a na boku.

Vzhľadom na svoj účel jehala osvetlená len jedným pevným štítovým oknom s rozmermi 5x1 m. Dodatočné osvetlenie haly zabezpečujú dva svetelné pásy v každej bráne. Na prístup chodcov sú pri každých dverách umiestnené plastové dvere s pevnými výplňami. Všetky výplne dverí sú bielej farby.

Montovaná skladová hala Milkot

Fotogaléria