logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montovaná prístavba pultu Geniczech-M Zlín


V bývalom areáli Svitu v Zlíne, pri budove č. 54, sa investor rozhodol vybudovať ďalšie priestory pre svoje podnikateľské zámery. Prístavba slúži ako sklad hotových výrobkov kovovýroby, ktorou sa výrobná spoločnosť Geniczech-M zaoberá.

Podrobnosti

Investor GENICZECH-M, spol. s.r.o.
Adresa Vavrečkova 5673, Zlín
Typ haly Skladové
Rozmer (m) 8x23x4
Farba Biela
Rok 2017
Dopytová hala Chcem sa opýtať

Príprava miesta a usporiadanie haly

Investor umiestnil montovanú halu na pomerne malom priestore na svojom pozemku, ktorý je súčasťou budovy č. 54 v areáli Svit v Zlíne. Pozemok je plný energetických rozvodov, šácht a tiež zlého podložia. Investor najprv odstránil nepôvodné konštrukcie - strešnú krytinu a konštrukciu schodiska. Následne stavebná firma pripravila pätky a pásy na ukotvenie oceľovej konštrukcie. Hala slúži ako sklad s rozlohou približne 200 m2, pričom sa v maximálnej možnej miere využíva pozemok investora.

Oceľová konštrukcia haly

Oceľová konštrukcia haly Geniczech-M je navrhnutá ako pultová rámová konštrukcia so sklonom 4°, natretá 100µ farbou RAL 9002. Konštrukcia v existujúcej murovanej budove je pripevnená k stene kotvami, v priestore chemickými kotvami k betónovým pätkám. Štíty majú atiku, väzníky sú zo systému METSEC.

Opláštenie haly

Oceľová konštrukcia je opláštená na streche minerálnymi sendvičovými panelmi s hrúbkou 120 mm s požiarnou odolnosťou REI 15DP1 so súčiniteľom prechodu tepla U=0,35(W/m2K), na stenách sendvičovým panelom s penou IPN2 v hrúbke 100Hala je celá v sivej farbe RAL 7035, interiér je v sivo-bielej farbe RAL 9002.

výplne otvorov

Jediné otvory v hale sú sekcionálne zateplené dvere s rozmermi 3,0x3,1 m RAL 7016. Halu dopĺňajú únikové oceľovo-hliníkové dvere s panikovou kľučkou.

Montovaná prístavba pultu Geniczech-M Zlín

Fotogaléria