logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montovaná prístavba Parabel Lukov


V minulom roku sme dokončili montovanú halu Parabel v Lukove, ktorá bola odovzdaná do užívania v októbri.

Podrobnosti

Investor Parabel s.r.o.
Adresa Lukov
Typ haly Skladové
Rozmer (m) 28x36x5,2
Farba Strieborná, Modrá
Rok 2018
Dopytová hala Chcem sa opýtať

Koncom roka 2017 nás oslovil miestny investor so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky na prístavbu montovanej haly na úrovni -1,2 m k existujúcej budove, ktorá bude upravená aj v štítovej stene, aby sa zabezpečila plynulá doprava v rámci skladov a pohyb osôb.

Realizáciu oceľovej haly sme začali od jarných mesiacov do začiatku jesene 2018 a napriek niekoľkým komplikáciám sme úspešne dosiahli svoj cieľ. Hala bola odovzdaná investorovi do užívania v polovici októbra.

Oceľová konštrukcia

Oceľová konštrukcia haly je navrhnutá s požiarnou odolnosťou 15 minút a je ukotvená do betónových pätiek spájaním prostredníctvom závitových tyčí na chemickú maltu. Na oceľovú konštrukciu bola zvolená farba RAL 5010 Signal Blue. Sekundárnu oceľovú konštrukciu pre strešný plášť a ukotvenie zvislých panelov tvoria pozinkované priehradové nosníky a stĺpiky METSEC.

Opláštenie stien a strechy

Strecha montovanej haly je zateplená PIR izoláciou s hrúbkou 120 mm a tepelným výkonom U=0,18 W/m2K. Farebný odtieň strechy haly bol zvolený vo farbe RAL 5010 signálna modrá. Stenový plášť haly je zateplený 120 mm hrubou PIR izoláciou s tepelnou vlastnosťou U=0,18 W/m2K. Farebné riešenie opláštenia stien haly bolo zvolené vo farbe RAL 9006 strieborná metalíza. Stenové panely boli zvolené v mikroprofilovom vyhotovení s vnútornou úpravou minibox. Na východnej strane je montovaná hala doplnená prístreškom s rozmermi 3,9 × 18,3, ktorý nadväzuje na strešný profil trapézového plechu na strešnom plášti haly a zabezpečuje odtok dažďovej vody bez zatekania. Pre oceľovú halu sa vzhľadom na inštaláciu na predchádzajúcej časti zvolil polkruhový odkvapový systém v prevedení TiZn, ktorý je zvedený do vsakovacej jímky. Na západnej strane, kde sú osadené brány a dvojkrídlové dvere, boli nainštalované dve markízy na ochranu pred dažďom. Plechy na hornú časť markízy zvolil investor vo farbe RAL 5010 Signal Blue, aby sa zachovala jednotnosť. Klampiarske prvky boli zvolené vo farbe RAL 9006 Silver Metallic.

Dvere, dvere a okná

Do montovanej haly bolo navrhnutých 5 zostáv okien 5x1,5 m a 1 zostava okien 3x1,5 m. Vstup zabezpečuje niekoľko dverí a na zabezpečenie návratu alebo vývozu do plášťa haly sú osadené 2 dvere. Podľa želania investora je prístup denného svetla do haly zabezpečený 6 ks osvetľovacích panelov, ktoré korešpondujú s profilom na strešnom paneli.

Hodnotenie haly Parabel

Dobrá spolupráca, ústretovosť. Jaromír Grác, ředitel