logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Montovaná prístavba GDP Koral, s.r.o.


V roku 2017 sme realizovali oceľovú montovanú prístavbu pre GDP Koral v Tišnove. Prístavba vo farbe slonovej kosti je napojená na murovanú administratívnu budovu investora.

Podrobnosti

Investor GDP Koral, s.r.o.
Adresa Tišnov
Typ haly Skladové
Rozmer (m) 23x24x6
Farba Žltá
Rok 2017
Dopytová hala Chcem sa opýtať

V novembri 2016 bola naša spoločnosť oslovená spoločnosťou GDP KORAL, s.r.o. v súvislosti s výstavbou novej oceľovej haly, ktorá bude prepojená s existujúcou murovanou budovou. Vzhľadom na požiadavky na dve rôzne výšky strechy a na dodržanie svetlých výšok haly bola prístavba konštrukčne riešená stupňom medzi jednotlivými priečnikmi. Tento konštrukčný detail bol konštrukčne navrhnutý ako priehradová konštrukcia, ktorá spĺňa požiadavku na zaťaženie a zároveň slúži ako podpora strešného plášťa počas navíjania. Všetko sa podarilo úspešne dokončiť v zimných mesiacoch, takže investor mohol začiatkom jari začať s vylievaním podlahy.

Oceľová konštrukcia haly

Oceľová konštrukcia je navrhnutá ako rámová a má sklon 2°. Podľa požiadaviek investora je statické posúdenie požiarnej odolnosti 15 minút. Kotvenie konštrukcie je vykonané kĺbovo prostredníctvom závitových tyčí na chemickú maltu do betónových pätiek. Farba náteru oceľovej konštrukcie je 9002.

Opláštenie stien a strechy

Strecha montovanej haly bola navrhnutá a realizovaná vzhľadom na požiadavky na nízky sklon strechy z falcovaného opláštenia s hrúbkou 200 mm. Skladaný plášť pozostáva z trapézového plechu slúžiaceho ako vnútorná obkladová časť, na ktorú je namontovaná parozábrana a v dvoch vrstvách je položený polystyrén s hrúbkou 200 mm. Celá skladba je potom prekrytá finálnou vrstvou zo zváranej fólie s vlastnosťami (t3). Obklad steny je vzhľadom na výšku navrhnutý v položenej šírke 1,1 m a hrúbke 100 mm s tepelnou vlastnosťou U=0,21 W/m2K. Farebné riešenie haly bolo zvolené vo farbe slonová kosť RAL 1015. Profily pre obklad stien boli zvolené ako Microlinear. Vnútorné farebné riešenie bolo zvolené v bielej farbe.

Polkruhový odkvapový systém 120x120 mm bol navrhnutý v rovnakej farebnej schéme ako obklad stien. Pri výbere farby klampiarskych prvkov investor zvolil aj farbu obkladu stien z dôvodu jednotnosti a uceleného vzhľadu.

Dvere, dvere a okná

V montovanej hale sú navrhnuté 4 ks okien s rozmermi 1,5x1 m v štandardnej farbe okien. Vstup zabezpečujú jedny dvere v štandardnej farbe a jedny oceľovo-hliníkové dvere v štandardnej farbe. Súčasťou haly je strešný hliníkový oblúkový svetlík s rozmermi 3x13,86m.

Hodnotenie haly HDP Koral

Všetci zamestnanci spoločnosti Unihal, s ktorými som sa počas výstavby stretol, boli veľmi profesionálni a tomu zodpovedá aj výsledok. Môžem im všetkým len poďakovať a jednoznačne odporučiť. Ing. Radim Buček, konateľ
Montovaná prístavba GDP Koral, s.r.o.

Fotogaléria