logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Nákupné centrum Potůčky s reštauráciou


Dizajn pôsobivej luxusnej budovy Shopping Centre - Potůčky vyniká nadčasovým spracovaním, eleganciou, farebnou vyváženosťou a pozornosťou venovanou každému detailu haly.

Podrobnosti

Investor Sakul s. r. o.
Adresa Potůčky
Typ haly Administratívne, predajné
Rozmer (m) 37x73x5,8
Farba Antracitová
Rok 2022
Dopytová hala Chcem sa opýtať

Konštrukčný systém budovy

Montovaná jednopodlažná hala pozostáva z dvojtraktovej oceľovej rámovej konštrukcie so sedlovou strechou so sklonom 10°. Pôdorysné rozmery haly sú 37,1 x 73,0 m, odkvapová výška +4,1 m, výška hrebeňa +5,8 m.

Nosnú konštrukciu tvoria rámy z valcovaných profilov, v rovine strechy z rúrok. Vystuženie a zavetrenie haly je riešené diagonálnymi tiahlami a rúrkami.

Obvodové oceľové stĺpy sú osadené do železobetónových pätiek s kalichmi, vnútorné stĺpy sú kotvené spoločne pomocou chemicky lepených kotiev. Umiestnené sú v hĺbkach -0,250 m, -0,500 m a -1,600 m pod úrovňou 1. NP.

Konštrukciu oceľovej haly tvoria rámy z valcovaných nosníkov s rozpätím 36,8 m, priečny modul rámov je 4,8 m medzi osami.

Oceľová konštrukcia má antikorózny náter. Konštrukčné prvky sú natreté základným a vrchným náterom s hrúbkou 100 mikrónov. Niektoré prvky na hale sú opatrené protipožiarnym náterom. Väzníky sú pozinkované.

Hliníkové okná, hliníkové dvere a sekcionálne oceľové brány sú ukotvené v konštrukcii.

Opláštenie haly

Steny montovanej budovy sú opláštené minerálnym sendvičovým panelom s hrúbkou 160 mm a súčiniteľom prechodu tepla U=0,25 W/m2K. Izolačným materiálom je minerálna vlna. Šírka uloženia panelov je 1000 mm.

Strešný plášť je navrhnutý pomocou hydroizolačnej fólie kotvenej cez polystyrénový izolant a minerálne dosky s celkovou hrúbkou 220 mm na nosný trapézový plech. Celková hrúbka strešného plášťa je 380 mm.

Klampiarske prvky na hale sú z lakovaného oceľového plechu.