logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Ako správne pripraviť stavenisko na montáž oceľovej haly?

Pridané 09.01.2016

Dôležité postupy a podmienky prípravy staveniska pre oceľovú halu

Ak to podmienky dovolia, budeme potrebovať, aby investor zabezpečil vhodné podmienky na stavenisku pre postavenie haly:

 • prístup na stavenisko min. zo zhutneného makadamu alebo drveného kameňa

#galéria-4

priprava staveniste na ocelovou konstrukci

 • zhutnený makadam alebo drvené kamenivo na úroveň základových pätiek,

správně nychstané staveniště pro montáž ocelové haly

 • už pripravený drenážny systém

 • zhutnená a urovnaná plocha pozemku okolo haly v dĺžke min. 3 m pre montážnu plošinu na inštaláciu obkladových a klampiarskych prvkov

dostatečný prostor kolem haly

 • dostatočná plocha okolo montážnej haly na prístup montážnych strojov

na montáž haly zvyčajne používame manipulačný stroj Manitou a montážnu plošinu

stavební stroje na montáž ocelové haly

 • dostatočný priestor vedľa haly na uskladnenie materiálu

(oceľová konštrukcia, opláštenie alebo klampiarske prvky), ak to okolnosti umožňujú

uložení sendvičových panelů kolem haly

 • priestor pre zariadenie staveniska (bunka 2,3x4,5 m, mobilné WC)

 • prístup k zdroju elektrickej energie s napätím najmenej 400 V/32 A vo vzdialenosti do 50 m

 • spolupráca s ostatnými firmami pri stavebných prácach, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a technologických postupoch počas montáže haly

 • pripravené vytyčovacie body na ukotvenie konštrukcie

 • pripravené a izolované závitové tyče

(ukotvenie firmou Unihal, izolácia objednávateľom)

připravené závitové tyče

 • izolácia betónových pätiek a pásov

izolace betonových patek

 • následné vyliatie stĺpov nezmrašťujúcou sa cementovou maltou

(napr. Mapefill od spoločnosti MAPEI)

podlití patek mapei

Aká bude koordinácia medzi montážnymi firmami montovanej haly a stavebnou firmou?

 1. Naši montéri montujú montovanú halu na pripravený betónový základ - podklad - zvyčajne betónové pätky, spojené betónovými pásmi.
 2. Na betónové pätky montujeme oceľové stĺpy zvyčajne na chemickú maltu cez závitové tyče. Medzi jednotlivé oceľové stĺpy stavebná firma postaví sokel zo skrytého debnenia alebo betónového monolitu.
 3. Po postavení oceľovej konštrukcie ju v strešnej časti spojíme priehradovými väzníkmi METSEC a v prípade zvislého kladenia panelov alebo plechov doplníme konštrukciu stojkami METSEC. Potom môžeme začať s opláštením bočných a strešných častí montovanej haly.
 4. Po opláštení a hotovom sokli môže stavebná firma začať betónovať podlahu napr. drôtobetónom.
 5. Po dokončení oceľovej haly sa môžu začať práce na interiéri haly.