logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808
Môžem odporučiť - od prípravy stavby, dokumentácie, montáže, vrátane rokovaní pri realizácii haly, všetko bolo veľmi korektné.