logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808

Spolupráca so spoločnosťou Unihal bola na vysoko profesionálnej úrovni. Kvalita, cena a komunikácia s vedením spoločnosti a manažérom realizácie bola vynikajúca.