logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808
Vzájomná spolupráca bola opäť vynikajúca. Akékoľvek zmeny zistené počas výstavby riešil zhotoviteľ okamžite a bez problémov. Znalosti inžinierov sú na veľmi vysokej úrovni.