logo Unihal

Univerzálne montované haly

+420 702 107 808
+420 702 107 808
Sme veľmi spokojní s prácou vykonanou na celom diele. Profesionálny až empatický prístup pána Molnára ako stavbyvedúceho, ktorý bol vždy k dispozícii a pripravený odpovedať na naše otázky. Realizácia prebehla bez problémov podľa stanovených termínov. Pod neustálym dohľadom pána Molnára zamestnanci udržiavali stavenisko v čistote podľa našich predstáv. Samozrejme, celému tímu patrí veľké poďakovanie. Všetkým želáme veľa pracovných úspechov a spokojnosti v osobnom živote.